Strona główna

W roku 1977 do 1978 pracując przy konserwacji zabytków wykonałam kilka rekonstrukcji oraz prac konserwatorsko - rekonstruktorskich XVIII-wiecznych kominków marmurowych dla odbudowywanego Zamku Królewskiego w Warszawie.


Kominek do sypialni króla Zamku Królewskiego w Warszawie. Stan obiektu po konserwacji i rekonstrukcji.
1977r.
Kominek do Pokoju Podkomorzego
w Zamku Królewskim w Warszawie. Stan obiektu po zakończeniu prac konserwatorsko-rekonstruktorskich. (marmur) 1978r.Kominek do Sali Balowej Zamku Królewskiego
w Warszawie, stan obiektu przed rozpoczęciem prac konserwatorsko-rekonstruktorskich.
1978r.
Kominek do Sali Balowej Zamku Królewskiego
w Warszawie, po ukończeniu prac konserwatorsko-rekonstruktorskich.
1978r.
stopka