Strona główna
     Podwójne popiersie Andrzeja Wajdy i Krystyny Zachwatowicz. Realizacja dla Muzeum Narodowego w Krakowie. (brąz) 1997r.
     W 1999 roku, w setną rocznicę urodzin Stefana Banacha (jednego
z najwybitniejszych matematyków XX-go wieku) który urodził się, dorastał i zdobywał wykształcenie w naszym mieście, Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego podjął inicjatywę ufundowania w Krakowie popiersia uczonego. Koordynacja wszystkich prac związanych z budowa pomnika podjął się Pan Profesor Eugeniusz Wachnicki, najpierw jako Prezes Oddziału Krakowskiego, a później jako jego Vice-Prezes.
Projekt pomnika oraz model gipsowy popiersia wykonała Pani Małgorzata Olkuska, profesor rzeźby Akademii Pedagogicznej w Krakowie, wspierana radami zmarłego w styczniu b.r. doktora Stefana Banacha juniora. Odlew popiersia w brązie oraz odlew napisów powstał w pracowni Pana Mariana Boruty w Krakowie - Olszanicy. Prace kamieniarskie wykonała pracownia Impala Pana Andrzeja Brańki z Wadowic, zaś fundamenty i prace brukarskie firma Konsolid Panów Mirosława Wilgockiego i Jana Sobczyka z Krakowa. Prace finansowane były dzięki hojności osób prywatnych (w tym rodziny Stefana Banacha), uczelni oraz innych instytucji naukowych.

     Pomnik jest usytuowany na skwerze przed budynkiem Instytutu Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Reymonta 4, a jego odsłonięcie odbyło się 30 sierpnia 1999 roku w dniu rozpoczęcia XV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
Odsłonięcia dokonał Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Profesor Aleksander Koj w towarzystwie Pani Profesor Haliny Filipowicz - Banach synowej Stefana Banacha i Profesora Kazimierza Goebla ówczesnego Prezesa PTM.
Pomnik został poświęcony przez Księdza Profesora Bolesława Tomasza Jelonka członka Oddziału Krakowskiego PTM.


Pomnik Stefana Banacha w Krakowie

(brąz, granit)
1999
stopka